Styrelsen

Ordförande

Roger Mohlin

Vice ordförande

Bo Gunnarsson

Ledamot

Per Bäfwer
Jan-Åke Almarsson